Bezpieczeństwo

  • Ważne informacje nt. bezpieczeństwa

    Wszystkie urządzenia posiadają odpowiednie atesty oraz przechodzą coroczne przeglądy techniczne potwierdzone pisemnymi zaświadczeniami.
     
    Nasza firma ma wykupione  odpowiednie ubezpieczenie OC do tego rodzaju prowadzonej działalności .Za odpowiednią prace urządzeń oraz nadzór nad korzystającymi z nich odpowiada odpowiednio przeszkolona obsługa. Wszystkie prace  związane z montażem i demontażem sprzętu oraz  zabezpieczeniem terenu wokół niego także wykonywane są przez nas. Nie odpowiadamy natomiast za zachowanie się osób oczekujących w kolejce do urządzeń rozrywkowych oraz poza obrębem zabezpieczonego terenu.Przy imprezach masowych organizator powinien zapewnić do tego celu  odpowiednią ochronę.